CHÙA DIỆU ĐỨC

10-12-2021

CHÙA DIỆU ĐỨC

Địa chỉ: 486/11 Lê Quang Định, Phường 11, quận Bình Thạnh

Điện thoại: 028 3805 0943

Hệ Phái: Bắc tông

Năm thành lập: 1968

Năm trùng tu: 1973, 1983

Người sáng lập: NS.Thích nữ Như Trí,

Trụ trì tiền nhiệm: NS.Thích nữ Như Trí, NT.Thích nữ Như Diệu

Trụ trì đương nhiệm: NS.Thích nữ Diệu Đức

Chùa nuôi chúng từ các tỉnh về học Phật học.

Ngày Húy kỵ: 16/5 (ÂL) giỗ NS.Thích nữ Như Trí, 6/7 (ÂL) giỗ NT.Thích nữ Như Diệu