CHÙA ĐẠI HẠNH

10-12-2021

CHÙA ĐẠI HẠNH

Địa chỉ: 107/4 Ngô Đức Kế, Phường 12, quận Bình Thạnh

Điện thoại:  028 3516 1281

Hệ Phái: Bắc tông

Năm thành lập: 1942

Năm trùng tu: 2003, 2012

Người sáng lập: Thầy Tân Nghĩa (Lê Văn Trường)

Trụ trì tiền nhiệm: Thầy Tân Nghĩa, NT.Thích nữ Như Lượng (Viện chủ)

Trụ trì đương nhiệm: NS.Thích nữ Huệ Mỹ

Chùa tham gia sinh hoạt tôn giáo thuần túy tại địa phương.