CHÙA CHÁNH GIÁC

10-12-2021

CHÙA CHÁNH GIÁC

Địa chỉ: 100/83 Lê Quang Định, Phường 14, quận Bình Thạnh

Điện thoại: 028 3841 1899

Hệ Phái: Bắc tông

Năm thành lập: 1956

Năm trùng tu: 1996, 1991, 2003

Người sáng lập: HT.Thích Hành Trụ

Trụ trì tiền nhiệm: HT.Thích Hành Trụ, NT.Thích nữ Tịnh Chánh

Trụ trì đương nhiệm: NT.Thích nữ Tịnh Tạng

Chùa tham gia sinh hoạt Phật giáo thuần túy tại địa phương.

Ngày Húy kỵ:  9/5, 12/4 và 6/10 (ÂL)