CHÙA BÁT NHÃ

10-12-2021

CHÙA BÁT NHÃ

Địa chỉ: 229/50 Bùi Đình Túy, Phường 24, quận Bình Thạnh

Điện thoại: 028 3841 1035

Hệ Phái: Bắc tông

Năm thành lập: 1991

Năm trùng tu: 2002

Người sáng lập: NT.Thích nữ Như Cương

Trụ trì tiền nhiệm: NT.Thích nữ Như Cương (Viện chủ)

Trụ trì đương nhiệm: SC.Thích nữ Tâm Ngộ

Chùa nuôi chúng học các trường Phật học, khóa tu Bát Quan trai mỗi tháng 2 kỳ, điểm An cư tại chỗ.

Ngày Húy kỵ:  5/11 (ÂL) giỗ kỵ Sư Bà