CHÙA BẢO VÂN

10-12-2021

CHÙA BẢO VÂN

Địa chỉ: 33/37 Vạn Kiếp, Phường 3, quận Bình Thạnh

Điện thoại: 028 3841 4511

Hệ Phái: Bắc tông

Năm thành lập: 1973

Năm trùng tu: 1992, 1997

Người sáng lập: NS.Thích nữ Huệ An

Trụ trì tiền nhiệm: SC.Thích nữ Huệ An, NT.Thích nữ Như Ngọc, NS.Thích nữ Diệu Nguyên, NT.Thích nữ Diệu Chỉ (Viện chủ)

Trụ trì đương nhiệm: NS.Thích nữ Như Giác

Hội từ thiện chùa nấu cơm, cháo cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện trong thành phố.

Ngày Húy kỵ: 18/4 (ÂL) giỗ ST Thích nữ Đàm Minh