Chư Tăng Ni Q.Bình Thạnh tác pháp Tự tứ

Chư tôn đức giáo phẩm đối thú Tự tứ

01-09-2023

PGBT – Ngày 16-7-Quý Mão (31-8-2023), chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn Q.Bình Thạnh đã vân tập về chùa Bửu Liên (P.25) và chùa Dược Sư (P.11) làm lễ Tự tứ kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Quang cảnh buổi lễ Tự tứ của chư Tăng tại chùa Bửu Liên

Buổi lễ dưới sự chứng minh và tham dự của Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh; Hòa thượng Thích Thông Nhuận, cố vấn Ban Trị sự Phật giáo quận; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận, chư tôn đức Ban Trị sự và hành giả Tăng Ni an cư trên địa bàn quận.

Sau khi đảnh lễ lịch đại Tổ sư tại tổ đường, chư Tăng đã vân tập chánh điện, đảnh lễ Tam bảo, chư tôn đức phương tiện tác bạch đại chúng Tự tứ.

Đại diện chư hành giả Ni cầu giáo giới thọ pháp Tự tứ

Ni sư Thích nữ Như Thảo đã đại diện chư Ni các điểm an cư cầu giáo giới thọ pháp Tự tứ. Hòa thượng Thích Tịnh Giác thay mặt đại Tăng giáo giới, chư Ni y như luật mà tác pháp Tự tứ.

Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Hòa thượng Thích Thông Nhuận, Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Thượng tọa Thích Thiện An được cung thỉnh đối thú Tự tứ. Sau đó, các hành giả tuần tự 3 vị theo hạ lạp bạch pháp Tự tứ.

Chư Tăng tác pháp Tự tứ

Dịp này, đạo tràng Phật tử chùa Bửu Liên cũng đã thành kính dâng pháp y cúng dường lên chư tôn đức nhân ngày Vu lan – Báo hiếu.

Phật tử dâng pháp y cúng dường

Tại trường hạ tập trung chùa Dược Sư, sau khi niêm hương, đảnh lễ Tam bảo và chuyển lời giáo giới từ đại Tăng, đại chúng đã cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Hạnh Tịnh, Ni trưởng Thích nữ Như Trí đối thú Tự tứ, chư Ni lần lượt 3 vị tác pháp Tự tứ.

Chư hành giả Ni tại hạ trường chùa Dược Sư

Khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 của Phật giáo Q.Bình Thạnh bắt đầu tác pháp an cư từ ngày 16-4-Quý Mão và tác pháp Tự tứ giải hạ vào ngày 16-7-Quý Mão tròn 3 tháng mùa mưa như luật Đức Phật chế định.

Chư Ni tác pháp Tự tứ

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

*Tại chùa Bửu Liên:

*Tại chùa Dược Sư:

   

Ban TT-TT Phật giáo Q.Bình Thạnh