CHƠN ĐỨC THIỀN VIỆN

10-12-2021

CHƠN ĐỨC THIỀN VIỆN

Địa chỉ:  04 Nguyễn Duy, Phường 3, quận Bình Thạnh

Hệ Phái: Bắc tông

Năm thành lập: 1930

Năm trùng tu: 2012

Người sáng lập: HT Thích Từ Quang

Trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Từ Quang-HT Thích Chánh Tịnh- SC.Thích nữ Huệ Hạnh.

Trụ trì đương nhiệm: TT.Thích Chánh Lộc

Tham gia sinh hoạt tôn giáo thuần túy tại địa phương.

Ngày Húy kỵ: HT. Thích Từ Quang 27/2 (ÂL), HT.Thích Chánh Tịnh 02/03 (ÂL)