Bình Thạnh: Các chùa trang nghiêm tổ chức lễ khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm

Lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Long Vân

22-03-2022

Ngày 21-3 (19-2-Nhâm Dần), tại các tự viện địa bàn quận Bình Thạnh đã trang nghiêm, thành kính tổ chức lễ khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm, cầu nguyện thế giới hòa bình, dịch bệnh tiêu trừ, chúng sanh an lạc.

Được biết, tại các chùa: chùa Hòa Khánh (phường 11), tịnh xá Trung Tâm (phường 5), chùa Long Vân (phường 24), chùa Bát Nhã (phường 13), chùa Phước Viên (phường 21)… đều tổ chức lạy ngũ bách danhtrì niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, chú Đại bi, thắp nến tưởng niệm nhân ngày khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm.

Ngoài ra, trong buổi lễ, chư tôn đức cũng đã giảng giải về ý nghĩa ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm, hạnh nguyện lắng nghe và đức tính từ bi, nhẫn nhục của ngài, để mọi người cùng noi gương hạnh sống, tu tập trong chánh pháp.

Phật giáo Bình Thạnh giới thiệu cùng bạn đọc một vài hình ảnh ghi nhận được:

Tại chùa Hòa Khánh:

Tại tịnh xá Trung Tâm:

Tại chùa Long Vân:

Tại chùa Bát Nhã:

Ban TTTT Phật giáo quận Bình Thạnh