Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh đảnh lễ khánh tuế chư tôn giáo phẩm chứng minh

Chụp hình lưu niệm với Hòa thượng Thích Thiện Pháp tại chùa Phước Thành

30-08-2023

PGBT – Ngày 28 và 29-8-2023, đại diện Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh đến đảnh lễ, khánh tuế chư tôn đức giáo phẩm chứng minh.

Đoàn do Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh dẫn đầu. Cùng đi có chư tôn đức Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự quận.

Đảnh lễ khánh tuế Hòa thượng Thích Thiện Pháp

Theo đó, đoàn đã vấn an sức khỏe và chúc khánh tuế đến chư tôn đức Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh: Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát trung ương, trụ trì chùa Phước Thành (P.15); Hòa Thượng Thích Minh Giác, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Pháp Quang (P.13); Hòa thượng Thích Tấn Đạt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, viện chủ chùa Hòa Khánh (P.11); Hòa thượng Thích Tịnh Giác, viện chủ chùa Nhựt Quang (P.12); Thăm, chúc khánh tuế đến Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM, Trụ trì chùa Phước Viên (P.21).

Vấn an sức khỏe Hòa thượng Thích Minh Giác

Tại mỗi nơi, Thượng tọa Thích Tâm Chơn đã đại diện Ban Trị sự Phật giáo quận thành kính đảnh lễ, thăm hỏi sức khỏe, dâng lời khánh chúc chư tôn đức giáo phẩm chứng minh được pháp thể khinh an, đạo thọ miên trường, làm bóng cây che mát cho Tăng Ni, Phật tử. Thượng tọa cũng báo cáo tình hình tu học trong ba tháng an cư của Tăng Ni quận nhà, và mong mỏi nhận được sự cố vấn tận tình từ chư tôn đức chứng minh để Ban Trị sự làm tròn trách nhiệm trong việc điều hành và quản lý Phật sự tại quận nhà.

Chúc khánh tuế đến Hòa thượng Thích Tấn Đạt

Đáp lời, Chư vị hòa thượng chứng minh đã tán thán Thượng tọa Trưởng ban và các thành viên Ban Trị sự đã hoàn thành tốt các Phật sự trong thời gian qua, giúp Phật giáo quận ổn định, giữ gìn các truyền thống tốt đẹp của các bậc tiền bối. Đồng thời, chư vị hòa thượng cũng chúc mừng Tăng Ni quận nhà thêm một tuổi hạ.

Chúc khánh tuế đến Hòa thượng Thích Tịnh Giác

Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh đã thành kính tiếp nhận và phát nguyện “Y giáo phụng hành” lời huấn thị của Chư tôn đức giáo phẩm chứng minh.

Chúc khánh tuế đến Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn

*Tại chùa Phước Thành

*Tại chùa Pháp Quang

*Tại chùa Hòa Khánh

*Tại chùa Nhật Quang

*Tại chùa Phước Viên

Ban TT-TT Phật giáo Q.Bình Thạnh