Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thông báo về tấn phong giáo phẩm

04-01-2022

Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thông báo đến Ban Trị sự GHPGVN 24 quận, huyện, chư tôn đức trụ trì các tự viện TP.HCM về hồ sơ tấn phong giáo phẩm.

Chuẩn bị việc tấn phong giáo phẩm tại Hội nghị thường niên kỳ 6 khóa VIII của Trung ương Giáo hội đúng thủ tục, trình tự theo quy định; Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM thông báo về việc tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng như sau:

Quý tôn đức có tuổi đời từ 60 trở lên (sinh năm 1961 trở lên), tuổi đạo từ 40 Hạ lạp trở lên hoặc thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni từ năm 1981 trở lên.

Về tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư: Chư tôn đức có tuổi đời từ 45 trở lên (sinh năm 1976 trở lên), tuổi đạo từ 25 Hạ lạp trở lên hoặc thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni từ năm 1996 trở lên.

Những Tăng, Ni tại địa phương hội đủ các điều kiện theo quy định của Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, quý Ban tiến hành lập hồ sơ và danh sách đăng ký việc tấn phong giáo phẩm với Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM.

Hồ sơ gồm: Bản copy (có thị thực giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Thượng tọa/ Ni sư (đối với việc đăng ký tấn phong giáo phẩm Hòa thượng/ Ni trưởng); Bản copy (có thị thực) giấy Chứng nhận Tăng Ni, Chứng điệp thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni (đối với việc đăng ký tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư); Sơ yếu lý lịch Tăng Ni (có xác nhận của chính quyền địa phương; Phiếu lý lịch tư pháp số 1; Văn bản đề nghị, danh sách Tăng Ni được đề xuất tấn phong giáo phẩm, cố định kèm các thủ tục theo quy định đã nêu trên.

Thời gian, địa điểm, biện pháp tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 20 – 30-10-2021 theo giờ làm việc của văn phòng, tại văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP chỉ tiếp nhận hồ sơ từ quý Ban, không tiếp nhận trực tiếp từ các cá nhân Tăng Ni và các hồ sơ nộp sau thời gian quy định; khi nộp và tiếp nhận hồ sơ, phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của quốc gia và Thành phố.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đại đức Thích Trung Nguyên (0903125445) – Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thư ký Ban Trị sự kiêm Phó Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN TP; Đại đức Thích Minh Bảo (0918387317) – Ủy viên Ban Trị sự, Phó Văn phòng Ban Trị sự kiêm Phó Văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP.

Thông báo trên do Thượng tọa Thích Thiện Quý, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thừa lệnh Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự ký.

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thông báo về tấn phong giáo phẩm ảnh 1

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thông báo về tấn phong giáo phẩm ảnh 2
Văn bản của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ngày 22-9-2021

Nguồn: https://giacngo.vn/ban-tri-su-ghpgvn-tp-hcm-thong-bao-ve-tan-phong-giao-pham-post58769.html