Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh phổ biến kế hoạch tổ chức lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2022

Lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2020 của Phật giáo quận Bình Thạnh - Ảnh: Quảng Hậu

18-12-2022

PGBT – Ngày 16-12-2022, TT.Thích Tâm Chơn, Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban BTS GHPGVN Q.Bình Thạnh đã ấn ký kế hoạch tổ chức lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và lễ mừng suy tôn, suy cử, trao giáo chỉ tấn phong của Tăng Ni Phật giáo quận Bình Thạnh.

Căn cứ Hiến chương GHPGVN (tu chỉnh lần 7) và Quy chế Ban Trị sự GHPGVN Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ: 2021 – 2026 của Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh;

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Hội nghị đạt hiệu quả, Ban Trị sự GHPGVN quận lập kế hoạch với nội dung như sau:

 1. Mc đích yêu cu:

Nhằm đánh giá việc thực hiện chương trình hoạt động Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh năm 2022, qua đó phân tích, đánh giá những thành quả đạt được trong lĩnh vực công tác Phật sự; tìm ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục; xây dựng kế hoạch, xác định phương hướng nhiệm vụ, các giải pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công tác Phật sự năm 2023 của Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh.

 1. Ni dung Hi ngh:

Đánh giá thành quả công tác Phật sự năm 2022 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh.

 1. Th tc hành chánh:

Ban Trị sự, Ban Thư ký phối hợp tổ chức.

 1. Khen thưởng:

Ban Thư ký dự kiến trình danh sách các tập thể và cá nhân, đã đạt thành tích xuất sắc công tác Phật sự năm 2022 trình lãnh đạo Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố tặng bằng tuyên dương công đức cho các tập thể và cá nhân đã có công đức đóng góp thành tựu Phật sự và giấy khen của Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN quận Bình Thạnh.

 1. Chương trình:
 • Niệm Phật cầu gia hộ;
 • Tuyên bố lý do, thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự;
 • Phát biểu khai mạc của Ban Tổ chức;
 • Tặng hoa chúc mừng;
 • Báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
 • Công bố quyết định khen thưởng của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM & UBND, UBMTTQVN Q.BT;
 • Lễ Mừng suy Tôn, suy Cử và trao Giáo chỉ Tấn phong giáo phẩm (có chương trình riêng);
 • BTS dâng khánh vàng chúc mừng chư Tôn đức được suy Tôn, suy Cử và Tấn phong Giáo phẩm;
 • Chính quyền quận Bình Thạnh tặng quà chúc mừng;
 • Phát biểu của lãnh đạo chính quyền Q.BT (nếu có);
 • Đạo từ của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM;
 • Cảm tạ của Ban tổ chức;
 • Hồi hướng – bế mạc.

        6. Địa đim và thi gian:

+ Địa điểm: chùa Dược Sư, số 464 Lê Quang Định, P.11, Quận Bình Thạnh.

+ Thời gian: dự kiến 01 buổi sáng vào lúc 08 giờ sáng, thứ  ba, ngày 3/1/2023

(nhằm ngày 12/12/Nhâm Dần)

 1. Thành phn tham d:
 • Lãnh đạo Giáo hội Trung ương và Thành phố (khoảng 15 vị): HT. Thích Giác Tường, HT. Thích Như Tín, HT. Thích Thiện Pháp, HT. Thích Giác Toàn, HT.Thích Lệ Trang, HT. Thích Thiện Đức, HT. Thích Nhật Hỷ, HT. Thích Minh Giác, HT. Thích Tịnh Giác, HT. Thích Minh Thành, HT. Thích Thông Nhuận, HT. Thích Minh Lộc, TT. Thích Thiện Quý, TT. Thích Trung Nguyện, TT. Thích Giác Hoàng, ĐĐ. Thích Trí Đức.
 • Lãnh đạo các cơ quan nhà nước (khoảng 34 vị): Ban Dân vận Thành ủy, Mặt trận TP, Ban Tôn giáo TP, Quận ủy, BDV, UBND, UBMTTQVN, PNV, An ninh quận Bình Thạnh và Phường 11, Chủ tịch Mặt trận 20 phường.
 • Chư Tôn đức Trụ trì và Tăng Ni các Tự viện (80 vị).
 • Phật tử tiêu biểu các Tự viện (100 vị).
 • Báo Giác ngộ, Tuần tin Gia định.

Tng s Đại biu tham d: 220 vị.

 1. Nhim v và phân công:

Ban Thư ký lên kế hoạch cụ thể chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị, thành lập ban Tổ chức, đề xuất khen thưởng, phát biểu khai mạc, báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, cảm tạ của Ban Tổ chức. Chương trình Hội nghị và phát thư mời, chuẩn bị tài liệu, công tác hậu cần phục vụ Hội nghị.

 1. Tài chánh tổ chức Hội nghị:

– Ban Trị sự xuất quỹ và Chư Tôn đức Tăng Ni được Tấn phong Giáo phẩm phát tâm cúng dường.

 1. Biện pháp thực hiện:

Để góp phần tổ chức thành công cho Hội nghị, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh dự kiến kế hoạch như sau:

 • Giao cho các Thành viên Thường trực Ban Trị sự và các ban liên quan tổ chức, triển khai thực hiện các kế hoạch đã dự thảo tổ chức Hội nghị.
 • Giao cho ban Thư ký rà soát và đề xuất với Thường trực Ban Trị sự các nội dung, chương trình chuẩn bị tổ chức Hội nghị.
 • Để công tác tổ chức Hội nghị thành công tốt đẹp, đề nghị các thành viên Ban Trị sự, các ban trực thuộc, thực hiện tổ chức Hội nghị một cách có hiệu quả.

Phân công cụ thể:

 • Diễn văn khai mạc: ĐĐ. Thích Nhun T đm trách
 • Báo cáo Tổng kết Phật sự của Ban Trị sự, các Tự viện năm 2022 (bằng video clip) và Phương hướng hoạt động năm 2023, cảm tạ của Ban Tổ chức: Thích Tâm Chơn, ĐĐ. Thích Nguyên Tài cùng tập thể Ban Thông tin – Truyền thông phối hợp, TT. Thích Quảng Pháp hỗ trợ về số liệu từ thiện các Tự viện năm 2022 và Phật tử tiêu biểu các Tự viện tham d).
 • Soạn thư mời và in ấn: ĐĐ. Thích Tịnh Đức ĐĐ.Thích Nguyên Tài, ĐĐ.Thích Minh Lộc.
 • Thư mời Lãnh đạo GH Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, các cơ quan nhà nước: Thích Quảng Pháp đảm trách đi mời.
 • Thư mời Trụ trì các Tự viện và Báo Giác Ngộ: ĐĐ.Thích Tịnh Đức, ĐĐ.Thích Nguyên Tài, ĐĐ.Thích Minh Lộc và NS.Thích nữ Huệ Trí đảm trách đi mời.
 • Trang trí Hội trường: ĐĐ.Thích Bu Đăng, NT.Thích n Như Trí, SC.Thích n Trung An phi hp vi NS.Thích n Hu Dâng , Trưởng Ban Văn hóa đảm trách.
 • Xướng ngôn viên (MC): ĐĐ.Thích Đức Lộc, ĐĐ.Thích Tịnh Đức
 • Tiếp tân: Toàn Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh.
 • Ban cung nghinh: chư Tăng chùa Bu Liên
 • Trật tự và giữ xe: Đội Dân phòng phường 11 và Pht t chùa Dược Sư.
 • Âm thanh, Màn hình chiếu TV: Phật tử Minh Trí.
 • Tặng hoa chúc mừng và dâng khánh vàng: ĐĐ.Nhun T (đm trách, hướng dn), ĐĐ.Minh Phú, ĐĐ.Thin Hưng, ĐĐ.Nguyên Tu, ĐĐ.Pháp Tuệ, NS. Như Trí, SC. Tâm Ngộ.

Các Cơ sở Tự viện ủng hộ Quỹ Ban Trị sự hoạt động năm 2023: qua rằm tháng giêng năm Quý Mão, Ban Trị sự cử ĐĐ.Thích Tịnh Đức, ĐĐ.Thích Nguyên Tài, NS.Thích nữ Như Trí đến các Tự viện thu.

Lịch năm Quý Mão – 2023 Ban Trị sự kính tặng, sẽ gởi trước ngày Lễ Tổng kết đến Chư Tôn đức Chứng minh, Cố vấn, chư Tôn đức Trụ trì các Tự viện, chư vị Khách quý tiêu biểu và một số Ban Trị sự Quận, Huyện bạn. (Lịch này do Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn – Trưởng Phân Ban Ni giới Phật giáo Thành phố, trụ trì chùa Phước Viên cúng dường).

*Đề xuất UBND, UBMTTQVN, PNV, CA. An Ninh quận Bình Thạnh hỗ trợ, giúp đỡ cho Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh một số mặt như sau:

 • Giúp cho Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh có được nguồn điện ổn định tại khu vực trong thời gian diễn ra buổi lễ.
 • Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh rất mong các vị Lãnh đạo Quận Ủy, UBND, UBMTTQVN, Phòng Nội vụ, Công an, An ninh quận và các ngành chức năng cho phép và hỗ trợ an ninh trật tự cho Ban Trị sự chúng tôi Tổ chức Lễ Tổng kết công tác Phật sự năm 2022 thành công tốt đẹp.

Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh rất mong chư Tôn đức Tăng Ni, đại diện Phật tử các Tự viện trên địa bàn quận tập trung công sức, trí tuệ để đóng góp cho chương trình Lễ Tổng kết công tác Phật sự năm 2022 được thành tựu viên mãn.

Văn phòng BTS GHPGVN Q.Bình Thạnh