Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh khánh tuế chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh quận nhà

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh khánh tuế Trưỡng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp

30-01-2024

PGBT – Chiều ngày 30-1-2024 (20-12-Quý Mão), Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự quận đã đến đảnh lễ, khánh tuế chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh và chúc Tết chư tôn đức tiêu biểu quận nhà.

Thượng tọa Thích Tâm Chơn trình bạch tình hình Phật giáo Q.Bình Thạnh

Theo đó, đoàn đã đến đảnh lễ và khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh và Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự quận tại tịnh xá Trung Tâm (P.5); Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, chứng minh Ban Trị sự quận tại chùa Phước Thành (P.15); Hòa thượng Thích Minh Giác, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Chứng minh Ban Trị sự quận tại chùa Pháp Quang (P.13); Trưởng lão Hòa Thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận tại chùa Nhựt Quang (P.12);

Đảnh lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường

Đoàn cũng đã đến thăm, chúc tết đến Ni trưởng Thích nữ Tịnh Thường, Viện chủ chùa Phổ Đà (P.11); Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM tại chùa Phước Viên (P.21); Ni trưởng Thích nữ Như Trí, Phó Phân ban Ni giới TP.HCM, Trưởng Phân ban Ni giới Q.Bình Thạnh tại chùa Dược Sư (P.11).

Khánh tuế Hòa thượng Thích Minh Giác

Đại diện Tăng Ni Q.Bình Thạnh, Thượng tọa Thích Tâm Chơn đã tác bạch trình chư tôn đức về tình hình Phật giáo trong quận nhà. Qua đó, Thượng tọa bày tỏ lòng tri ân chư tôn Giáo phẩm Chứng minh trong năm qua đã luôn động viên và cố vấn tận tình cho Ban Trị sự trong việc điều hành và quản lý Phật sự.

Chúc xuân Giáp Thìn đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Giác

Trước thềm xuân Giáp Thìn, Thượng tọa Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh khánh tuế đến chư tôn Giáo phẩm Chứng minh; đồng thời, Thượng tọa cũng thăm hỏi, cầu chúc đến quý Ni trưởng được nhiều sức khỏe để làm trụ cột cho hàng Ni giới noi theo.

Khánh tuế đến Hòa thượng Thích Tấn Đạt

Đạo từ, Chư tôn đức Giáo phẩm chứng minh đã tán thán Thượng tọa Trưởng ban và các thành viên Ban Trị sự đã hoàn thành tốt các Phật sự trong năm qua, giữ gìn Phật giáo quận luôn được ổn định, nổi bật nhất là công tác từ thiện thực hiện trong năm 2023 là trên 25 tỷ đồng.

Chúc tết đến Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn

Chư tôn Trưởng lão hòa thượng cũng tin tưởng các thành viên Ban Trị sự luôn sống theo pháp lục hòa, làm việc theo đúng chủ trương của Nhà nước và Giáo hội, để Phật giáo quận nhà luôn phát triển.

Chúc xuân đến Ni trưởng Thích nữ Tịnh Thường
Chúc Tết đến Ni trưởng Thích nữ Như Trí

Một số hình ảnh trong buổi khánh tuế chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh:

*Tại chùa Phước Thành:

*Tại chùa Pháp Quang:

 

*Tại chùa Nhựt Quang:

*Tại chùa Hòa Khánh:

*Tại chùa Phước Viên:

  

*Tại chùa Phổ Đà:

*Tại chùa Dược Sư:

 

Nguyên Tài – Ảnh: Thịnh Lã