[Video]Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh đảnh lễ, khánh tuế Chư tôn đức giáo phẩm chứng minh và chúc Tết chính quyền địa phương