Trang nghiêm lễ Vu lan Báo hiếu, dâng y tại tịnh xá Trung Tâm

Lễ Vu lan - Báo hiếu, dâng cúng pháp y tại Tịnh xá Trung Tâm

07-08-2022

PGBT – Sáng ngày 7-8-2022 (10-7-Nhâm Dần), tại tịnh xá Trung Tâm (phường 5, quận Bình Thạnh) đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan Báo hiếu, dâng cúng pháp y đến chư tôn đức tăng ni giáo đoàn IV thuộc hệ phái Khất sĩ.

Chư tôn giáo phẩm chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Giác Tường, UV Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, chứng minh hệ phái; HT.Thích Giác Ngộ, Thành viên HĐCM, chứng minh hệ phái, tăng trưởng giáo đoàn IV; HT.Thích Giác Toàn, Phó chủ tịch HĐTS, trụ trì tịnh xá Trung Tâm; HT.Thích Huệ Tâm, chứng minh BTS PG tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Minh Bửu, UV HĐTS, Phó ban Tăng sự TW; HT.Thích Minh Thành, UV Thường trực HĐTS; HT.Thích Minh Lộc, UV BTS GHPGVN TP.HCM, phó trụ trì tịnh xá Trung Tâm; chư tôn đức Tăng Ni giáo đoàn IV tại TP.HCM cùng đông đảo quý Phật tử về tham dự.

Dâng hoa cúng dường

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niệm hương và đảnh lễ Tam bảo, đoàn dâng hoa gia đình Phật tử tại tịnh xá cử hành nghi thức dâng hoa, cài hoa hồng lên chư tôn đức. Sau đó, đại diện Phật tử tại tịnh xá Trung Tâm dâng lời tác bạch khánh tuế chư tôn đức và dâng cúng pháp y ca-sa.

Đảnh lễ Tam bảo

Theo sự hướng dẫn của ĐĐ.Thích Minh Phong, đại chúng đồng tụng bài kinh dâng cúng y bát và sau đó thành kính dâng cúng pháp y lên chư tôn đức.

Phật tử tác bạch cúng dường

Ban lời đạo từ, HT.Thích Giác Tường đã nhắc lại lịch sử truyền thừa y bát từ thời đức Phật đến nay và tán thán công đức cúng dường của chư Phật tử.

Phật tử dâng cúng Pháp y

HT.Thích Giác Toàn, Trưởng ban Tổ chức, đã khuyến tấn hàng Phật tử nên tạo nhiều phước thiện trong mùa Vu lan và nhận ra được giá trị tâm hiếu, hạnh hiếu của người con Phật và cách phụng dưỡng báo đáp ân sâu cha mẹ hiện đời và nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta một cách trọn vẹn.

HT.Thích Giác Tường ban đạo từ

Đại chúng đồng tụng bài kinh Phước Thí để hồi hướng phước báu cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được phước thọ; cha mẹ quá vãng cùng cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp siêu sinh cõi Tịnh; đồng thời nguyện cầu cho chúng sanh đều được lợi lạc.

HT.Thích Minh Lộc cảm tạ

Kết thúc buổi lễ, HT.Thích Minh Lộc thay lời BTC đã dâng lời cảm tạ và hồi hướng hoàn mãn.

Một vài hình ảnh tại buổi lễ:

Ban TT-TT PG Q.Bình Thạnh