TỊNH XÁ NGỌC ĐĂNG

10-12-2021

TỊNH XÁ NGỌC ĐĂNG

Địa chỉ: 558 Bùi Đình Túy, Phường 12, quận Bình Thạnh

Hệ Phái: Khất sĩ

Năm thành lập: 1964

Năm trùng tu: 2006

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và TL.Giác Tịnh

Trụ trì tiền nhiệm: ĐĐ.Giác Nghiệm, TL.Giác Tánh, HT. Giác Diệu, HT.Giác Thường

Quản sự hiện nay: ĐĐ.Thích Giác Phước

Tịnh xá sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 2 ngày cúng hội sám hối 15 và 30 (ÂL) .

Ngày Húy kỵ: 22/11(ÂL) giỗ TL.Giác Tánh; 16/11 ÂL giỗ HT.Giác Diệu; 16/01 ÂL giỗ HT.Giác Thường