TỊNH XÁ NGỌC CHƠN

10-12-2021

TỊNH XÁ NGỌC CHƠN

Địa chỉ: 68/624 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, quận Bình Thạnh

Điện thoại: 02835150997

Hệ Phái: Khất sĩ

Năm thành lập: 1988

Năm trùng tu: 1989

Người sáng lập: Sư bà Huỳnh Liên

Trụ trì tiền nhiệm: Ni trưởng Thích nữ Vĩnh Liên

Trụ trì đương nhiệm: SC.Thích nữ Liên Thanh

Ngày Húy kỵ:  16/6 (ÂL)

Tịnh xá tổ chức chương trình từ thiện 2-3 lần/năm.

Tịnh xá tham gia sinh hoạt tôn giáo thuần túy tại địa phương