TỊNH THẤT PHƯỚC QUANG

10-12-2021

TỊNH THẤT PHƯỚC QUANG

Địa chỉ: 118/81 Bạch Đằng, Phường 24, quận Bình Thạnh

Hệ Phái: Bắc tông

Năm thành lập: 1980

Năm trùng tu: 2001, 2013

Người sáng lập: NT.Thích nữ Như Quang

Trụ trì tiền nhiệm: NT.Thích nữ Như Quang, NS.Thích nữ Như Tín

Trụ trì đương nhiệm: SC.Thích nữ Như Hương

Chùa tham gia sinh hoạt Phật giáo thuần túy tại địa phương.

Ngày Húy kỵ: 17/12 (ÂL) giỗ NT.Thích nữ Như Quang