TỊNH THẤT HƯƠNG THIỀN

10-12-2021

TỊNH THẤT HƯƠNG THIỀN

Địa chỉ:  357/3 Lê Quang Định,  Phường 5, quận Bình Thạnh

Hệ Phái: Bắc tông

Năm thành lập: 1970

Năm trùng tu: 1990

Người sáng lập: NT.Thích nữ Như Thành, NT.Thích nữ Phước Hương

Trụ trì tiền nhiệm: NT.Thích nữ Như Thành

Trụ trì đương nhiệm: SC.Thích nữ Hương Tâm

Ngày Húy kỵ: 29/6 (ÂL) giỗ NT.Thích nữ Như Thành

Chùa tham gia sinh hoạt tôn giáo thuần túy tại địa phương.