THƯ MỜI TẬP HUẤN HÀNH CHÁNH – VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

10-01-2022

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

QUẬN BÌNH THẠNH

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Thạnh, ngày … tháng … năm …

THƯ MI

V/V TP HUN HÀNH CHÁNH – VĂN PHÒNG ĐIN T

GIÁO HI PHT GIÁO VIT NAM Q.BÌNH THNH

Thưa Chư tôn đức Tăng Ni,

Nhằm nâng cao hiệu năng công tác quản trị hành chánh – văn phòng, hướng đến việc quy hoạch văn phòng điện tử của Ban Trị sự cũng như các thành viên quận nhà; Ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Q.Bình Thạnh tổ chức khóa tập huấn hành chánh – văn phòng điện tử, theo chương trình và nội dung như sau:

* Thời gian: 14 giờ 00 Chủ nhật, ngày 18.4.2021 (mùng 7.3.Tân Sửu)

* Địa điểm : Chùa Hòa Khánh, 215 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh

Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh trân trọng kinh mời: thành viên Ban Trị sự, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì, đại diện trụ trì, quản sự hoặc Tăng Ni trẻ biết vi tính.

  Để công tác chuẩn bị tốt, buổi tập huấn đạt hiệu quả cao, kính đề nghị các cơ sở Tự viện trong quận hoan hỷ tham gia đông đủ.

* Mọi chi tiết xin liên hệ: TT.Thích Quảng Pháp, Phó Thư ký chánh Văn phòng BTS GHPGVN Q.Bình Thạnh, Trụ trì chùa Hòa Khánh. Điện thoại: 0902 703 677

Vì tinh thần Phật sự chung, rất mong Chư tôn đức quan tâm thực hiện tốt như nội dung thư mời.

Thay mặt Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Bình Thạnh, kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường, Phật sự viên thành.

    TM. BAN THƯỜNG TRỰC

      TRƯỞNG BAN

Thượng tọa THÍCH TÂM CHƠN

 

NHỮNG THÔNG TIN CẦN THIẾT

KHÓA TẬP HUẤN HÀNH CHÁNH – VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Q.BÌNH THẠNH

I. THÀNH VIÊN

Tham gia khóa tập huấn là Chư tôn đức Tăng Ni, trụ trì hoặc Tăng chúng đại diện biết vi tính cơ bản.

II. YÊU CẦU

1. Quý vị tham gia tuổi đời 50 tuổi trở xuống.

2. Không giới hạn số lượng đăng ký.

3. Biết sử dụng vi tính cơ bản.

4. Quý vị mang theo máy tính xách tay, hoặc điện thoại thông minh, máy tính bảng.

5. Mang theo Chứng minh nhân dân (hoặc Thẻ căn cước công dân), giấy chứng nhận Tăng Ni để đăng ký tài khoản đăng nhập cổng hành chánh điện tử GHPGVN TP.HCM

6. Lập danh sách theo mẫu.

7. Chuẩn bị hình 3×4. Không cần đem theo. Chụp và lưu trong máy tính xách tay hoặc điện thoại, máy tính bảng.

8. Tạo email (nếu không có hoặc không biết tạo, liên hệ TT.Thích Quảng Pháp – 0902 703 677)

9. Vì công tác Phật sự chung, rất mong Chư tôn đức Tăng Ni hoan hỷ chuẩn bị đầy đủ những yêu cầu trên.

VĂN PHÒNG BAN TRỊ SỰ

GHPGVN Q.BÌNH THẠNH