Tăng Ni Phật giáo quận Bình Thạnh tác pháp Tự tứ

Chư tôn giáo phẩm thực hiện nghi thức đối thú Tự tứ

13-08-2022

PGBT – Sáng nay, 13-8-2022 (16-7-Nhâm Dần), chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã vân tập về chùa Bửu Liên (phường 25) và chùa Dược Sư (phường 11) tác pháp tự tứ sau ba tháng An cư kiết hạ.

Chư tôn đức niêm hương

Buổi lễ dưới sự chứng minh của HT.Thích Tịnh Giác, Chứng minh Phật giáo quận; HT.Thích Thông Nhuận, cố vấn Phật giáo quận; TT.Thích Tâm Chơn, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận, chư tôn đức BTS và hành giả Tăng Ni khóa An cư PL.2566 trên địa bàn Q.Bình Thạnh.

Chư tăng Phật giáo quận Bình Thạnh tập trung về chùa Bửu Liên tự tứ

Sau khi đảnh lễ Tổ sư tại Tổ đường, chư Tăng tuần tự theo hạ lạp vân tập chánh điện, chư vị hòa thượng niêm hương bạch Phật, Thượng tọa Thích Chúc Thông xướng lễ cùng đại chúng đồng xưng tán đảnh lễ Tam bảo, tụng chú Đại bi, sám hối thanh tịnh tam nghiệp.

Chư Tăng lần lượt 3 vị tác pháp tự tứ

HT.Thích Tịnh Giác, HT.Thích Thông Nhuận, TT.Thích Tâm Chơn, TT.Thích Thiện An được cung thỉnh tác pháp tự tứ. Sau đó, các hành giả lần lượt 3 vị bạch phép tự tứ.

Chư Ni cầu Đại Tăng giáo giới tại chùa Bửu Liên

Cũng tại lễ tự tứ, NS.Thích nữ Như Thảo đại diện chư Ni các điểm an cư tác pháp thỉnh giáo giới thọ phép tự tứ. HT.Thích Tịnh Giác thay mặt đại Tăng giáo giới, chư Ni y như luật mà tác pháp tự tứ.

HT.Thích Tịnh Giác giáo giới chư ni

Tại trường hạ tập trung chùa Dược Sư, sau khi niệm hương, đảnh lễ Tam bảo và chuyển lời giáo giới từ Đại Tăng, chư Ni trong Ban chức sự hạ trường tiến hành tác pháp tự tứ. Sau đó, quý Ni trưởng đã hướng dẫn chư Ni thứ tự 3 vị tác bạch tự tứ.

Chư ni tập trung tại chùa Dược Sư thực hiện nghi thức đối thú tự tứ

Sau lễ tự tứ, chùa Bửu Liên tổ chức lễ Vu lan, khánh tuế và dâng cúng pháp y đến chư tôn đức tăng thêm một hạ lạp.

Phật tử dâng cúng pháp y đến chư tôn đức

Ban TT-TT PG Q.Bình Thạnh