TÀI LIỆU

09-12-2021

-Danh sách Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027) đã được chuẩn y: (Nhấn vào đường link phía dưới để xem)

Danh sách Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027) đã được chuẩn y

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO QUẬN BÌNH THẠNH LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ (2021-2026): (Nhấn vào đường link phía dưới để xem)

https://drive.google.com/file/d/17K95iryMOOkFkg-EfKb0KCUnqFEcRU7D/view?usp=sharing

TOÀN VĂN BÁO CÁO THÀNH TỰU CỦA GHPGVN TRONG 40 NĂM KỂ TỪ NGÀY THÀNH LẬP: (Nhấn vào đường link phía dưới để xem)

https://docs.google.com/document/d/1dTs5w-IxsqBXbE9Z444KBSzYBiU_dIEV/edit?usp=sharing&ouid=114390030306973167073&rtpof=true&sd=true

 

[TOÀN VĂN] Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sửa đổi lần thứ VII): (Nhấn vào đường link phía dưới để xem)

[TOÀN VĂN] Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sửa đổi lần thứ VII)