Phân Ban Ni Giới Trung ương – Phân Ban Ni Giới TP.HCM viếng thăm và cúng dường tại hạ trường chùa Dược Sư

Chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới Trung ương – TP.HCM chụp hình lưu niệm tại hạ trường chùa Dược Sư

06-07-2022

PGBT – Sáng ngày 6-7, tại chùa Dược Sư (464 Lê Quang Định, Phường 11, Bình Thạnh, TP.HCM) Phân Ban Ni Giới Trung ương – Phân Ban Ni Giới TP.HCM đã có buổi viếng thăm và sách tấn hành giả an cư.

Chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới Trung ương – TP.HCM niêm hương đảnh lễ Tam Bảo

Cùng đi với đoàn có Ni trưởng Thích nữ Hải Thành, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương làm trưởng đoàn; Ni trưởng Thích nữ Như Huệ, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM làm Phó đoàn; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM làm Phó đoàn; Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Phó Phân ban, Chánh Thư ký Ni giới TP.HCM làm Phó đoàn; Ni sư Thích nữ Như Nguyệt – Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương, Thư ký đoàn, cùng chư tôn đức Ni Phân ban Ni Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM.

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo tác bạch cúng dường

Tại hạ trường chùa Dược Sư, Ni Trưởng Thích Nữ Nhẫn đã thay mặt Phân ban Ni giới Trương ương và TP. HCM trao tịnh tài cúng dường đến các hành giả an cư.

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn trao tịnh tài đến hạ trường chùa Dược Sư

Ni trưởng Thích nữ Như Huệ đã đọc lá thư mùa hạ của Ni trưởng – Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương gửi các hạ trường ni giới trong cả nước mùa An cư kiết hạ – Phật lịch 2566.

Chư hành giả an cư lắng nghe lời sách tấn của chư tôn đức Ni

Ni trưởng Thích nữ Như Trí, trụ trì chùa Dược Sư đại diện  Ban chức sự hạ trường tri ân chư tôn đức Ni trong Phân ban Ni giới Trung ương – TP.HCM đã thương tưởng trở về đây sách tấn và cúng dường tịnh tài, tịnh vật hỗ trợ cho chư Ni yên tâm tu tập trong mùa An cư kiết hạ.

Ban chức sự hạ trường chùa Dược Sư

Được biết, đây là điểm an cư kiết hạ tập trung dành cho chư Ni Phật giáo quận Bình Thạnh với số lượng 119 hành giả an cư.

Minh Lộc