Lễ tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Huệ Hiển tại chùa Giác Quang

Tôn tượng cố Hòa thượng Thích Huệ Hiển tại tổ đường chùa Giác Quang

19-08-2023

PGBT – Sáng nay, ngày 19-8-2023 (4-7-Quý Mão), tại chùa Giác Quang (P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), Môn đồ đệ tử đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 17 cố Hòa thượng Thích Huệ Hiển, viện chủ chùa Giác Quang.

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Huệ Hiển

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Tịnh Giác, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh; Hòa thượng Thích Tịnh Niệm, viện chủ chùa Phước Thành; Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, viện chủ chùa Từ Lâm (H.Bình Chánh); Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai; Thượng Tọa Thích Tâm Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh; Thượng tọa Thích Quảng Pháp, Chánh Thư ký Phật giáo Q.Bình Thạnh; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài Q.Bình Thạnh cùng đông đảo quý Phật tử gần xa về tham dự.

Nhất tâm cầu nguyện

Tại buổi lễ, chư tôn đức ban kinh sư đã thực hiện nghi thức khai kinh, cúng ngọ và cung tiến giác linh.

Trước Giác linh đài, chư tôn đức đã thành kính thắp hương tưởng niệm, cầu nguyện cố Hòa thượng Thích Huệ Hiển cao đăng thượng phẩm, tùy duyên hội nhập Ta-bà, hóa độ chúng sanh.

Hòa thượng Thích Tịnh Niệm ban đạo từ

Dịp này, môn đồ đệ tử đã thiết lễ cúng dường trai tăng để viên tròn hiếu sự. Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Tịnh Niệm đã tán thán sự hiếu tâm của môn đồ pháp quyến đối với bậc ân sư và khuyến tấn hàng môn hạ đệ tử noi gương tu đạo và hành đạo của thầy tổ để trau dồi phát triển tự thân trên bước đường tu học, hành trì và phụng sự Đạo pháp.

Ban kinh sư thực hiện nghi thức khai kinh

Được biết, cố Hòa thượng Thích Huệ Hiển, húy Hồng Tâm, sinh năm 1924 (Giáp Tý), trong gia đình có truyền thống nhiều đời kính tin Tam bảo. Năm 12 tuổi, xuất gia tu học với Hòa thượng Thích Từ Nhẫn (chùa Linh Nguyên, quận Đức Hòa), thuộc dòng thiền Lâm tế Gia phổ đời thứ 40.

Môn đồ đệ tử niệm hương

Năm 16 tuổi, Hòa thượng theo tu học với Hòa thượng Thích Pháp Ấn (chùa Phước Tường, quận Thủ Đức); Năm 1942, thọ giới Sa-di tại chùa Hoa Nghiêm (quận Thủ Đức); Năm 1952, thọ giới Tỳ-kheo tại chùa Tôn Thạnh (quận Cần Giuộc), sau đó về chùa Giác Quang tĩnh tu; Năm 1953, bắt đầu kiến thiết lại chùa Giác Quang; Năm 1955, mở lớp bình dân học vụ; Năm 1956, mở lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo; Năm 1968, trong chiến dịch Mậu Thân, chùa là nơi cưu mang đồng bào lánh nạn.

Chư Phật tử thọ trì kinh Vu lan – Báo hiếu

Hòa thượng Thích Huệ Hiển nguyên: thành viên Hội đồng Chứng minh trung ương GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh; Trưởng tông phong tổ đình Linh Nguyên, tổ đình Phước Tường; viện chủ chùa Giác Quang.

Hòa thượng viên tịch vào ngày 4-7-Bính Tuất (2006), trụ thế: 83 năm, 54 hạ lạp.

Dâng phạn thực cúng dường ân sư

Ban TT-TT Phật giáo Q.Bình Thạnh