Lễ nhập kim quan Hòa thượng Thích Tâm Đăng

Giác linh đường cố Hòa thượng Thích Tâm Đăng được tôn trí tại tổ đường chùa Phước Bửu

02-05-2022

Chiều nay 2-5, tại chùa Phước Bửu (phường 14, quận Bình Thạnh), Ban Trị sự quận và môn đồ pháp quyến thỉnh nhục thân Hòa thượng Thích Tâm Đăng, cố vấn Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh, viện chủ chùa Phước Bửu vừa viên tịch.

Chư tôn Hòa thượng niêm hương cầu nguyện

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương; Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Hòa thượng Thích Giải Kinh, Hòa thượng Thích Tịnh Giác, đồng chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh, Trưởng ban Tổ chức Tang lễ; cùng chư tôn đức Tăng, Ni trên địa bàn quận và Phật tử.

Môn đồ pháp quyến và chư Tăng hộ niệm

Sau khi niệm hương, đảnh lễ Tam bảo và sái tịnh kim quan, môn đồ pháp quyến đã thỉnh nhục thân Hòa thượng tân viên tịch từ phương trượng viện chủ đến giác linh đường để nhập kim quan, trong tiếng chuông trống bát nhã và niệm Phật hộ niệm của toàn thể đạo tràng.

Chư Ni các tự viện hộ niệm

Hòa thượng thuộc dòng Lâm tế đời thứ 43, thiền phái Liễu Quán đời thứ 9, pháp húy Tâm Hải, hiệu Nhật Chiếu, hiệu Thích Tâm Đăng, thế danh Phạm Văn Hải, sinh năm 1942 (Nhâm Ngọ), tại làng Bình Hòa, tỉnh Gia Định (nay là TP.HCM), trong gia đình có truyền thống nhiều đời kính tin Tam bảo.

Do căn lành sẵn có, nên mới ở độ tuổi bé thơ, nhưng Hòa thượng đã thường tới lui cửa thiền phát tâm công quả, kinh kệ sớm hôm.

Thỉnh nhục thân cố Hòa thượng rời phương trượng viện chủ

Nhân duyên hội đủ, cố Hòa thượng phát tâm xuất gia với cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Mẫn, trụ trì chùa Phước Thành (phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Tang lễ cố Hòa thượng do Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh tổ chức từ ngày 2 đến 4 tháng 5 năm 2022 (nhằm ngày 2 đến ngày 4-4-Nhâm Dần, kim quan được tôn trí tại chùa Phước Bửu (số 385/8 Bùi Đình Túy, P.14, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Môn đồ pháp quyến thành tâm thọ tang báo đáp tôn sư

Lễ truy niệm và phụng tống kim quan được cử hành vào lúc 5 giờ ngày 5-5-2022 (nhằm ngày 5-4-Nhâm Dần) sau đó đưa đến Đài hỏa táng Phúc An Viên – TP.Thủ Đức làm lễ trà-tỳ.

Tang lễ Hòa thượng Thích Tâm Đăng do Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh tổ chức

Quảng Hậu/Giác Ngộ Online