Lễ khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm tại các tự viện Q.Bình Thạnh

Tôn tượng Đức Bồ-tát Quán Thế Âm tại tịnh xá Trung Tâm

11-03-2023

PGBT – Ngày 19-2-Quý Mão, nhiều tự viện Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã tổ chức lạy ngũ bách danh, trì tụng chú Đại Bi, tụng kinh Phổ Môn, thắp nến cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc nhân ngày mừng khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

*Tại tịnh xá Trung Tâm, P.5

*Tại chùa Phước Bửu, P.14

*Tại chùa Hòa Khánh, P.11

*Tại chùa Phước Viên, P.21

*Tại chùa Long Vân, P.24

*Tại chùa Diệu Pháp, P.13

Ban TT-TT Phật giáo Q.Bình Thạnh