Lễ húy kỵ lần thứ 17 Hòa thượng Thích Huyền Vi tại chùa Pháp Vân

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Huyền Vi tại tổ đường chùa Pháp Vân

09-02-2022

Sáng 7-2-2022, lễ húy kỵ lần thứ 17 Hòa thượng Thích Huyền Vi đã được môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức tại chùa Pháp Vân (phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Tại buổi lễ, chư Tăng, Phật tử chùa Pháp Vân và môn đồ đệ tử đã thành kính niêm hương, thực hiện khóa lễ ngắn, thành kính đảnh lễ tưởng niệm Giác linh Hòa thượng.

Hòa thượng Thích Huyền Vi là đệ tử của Hòa thượng Thích Trí Thắng, trụ trì chùa Sắc tứ Thiên Hưng (Ninh Thuận), pháp danh Như Kế, tự Giải Đạo, thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 41.

Lễ húy kỵ lần thứ 17 Hòa thượng Thích Huyền Vi tại chùa Pháp Vân ảnh 1
Khóa lễ cung tiến Giác linh

Năm 1950, ngài được Hòa thượng Bổn sư cho vào Nam tu học tại Phật học đường Nam Việt (chùa Ấn Quang) dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Thiện Hòa và Hòa thượng Thích Thiện Hoa.

Năm 1956, ngài tốt nghiệp Cao đẳng Phật học và được giữ chức vụ Đốc giáo khiêm Giám viện. Hòa thượng là vị giảng sư nổi tiếng khắp các tỉnh miền Nam và là giảng sư đào tạo khóa Như Lai sứ giả thời bấy giờ. Năm 1961, ngài đã được chư tôn Hòa thượng cho phép sang Ấn Độ du học tại Đại học Nalanda.

Năm 1972, ngài trở về Việt Nam được mời giữ chức vụ Tổng vụ Hoằng pháp và làm thành viên Hội đồng Viện Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

Hòa thượng đã thu thần viên tịch ngày 7-1-Ất Dậu (15-2 -2005) tại Paris, Cộng hòa Pháp, trụ thế 80 năm.