Lễ Đại tường Ni trưởng Thích nữ Như Minh, quản sự chùa Dược Sư

Di ảnh Cố NT.Thích nữ Như Minh tại tổ đường chùa Dược Sư

22-07-2022

PGBT – Ngày 22-7-2022 (24-6-Nhâm Dần), môn đồ đệ tử chùa Dược Sư (phường 11) đã trang nghiêm tổ chức lễ Đại tường Ni trưởng Thích nữ Như Minh, quản sự chùa Dược Sư.

Chư tôn đức giáo phẩm chứng minh

Quang lâm chứng minh buổi lễ có chư tôn đức Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM: HT.Thích Thiện Đức (Trưởng ban Kiểm soát), HT.Thích Nhật Hỷ (Trưởng ban Hoằng pháp), TT.Thích Thiện Quý (Chánh thư ký), TT.Thích Quang Thạnh (Trưởng ban Giáo dục Phật giáo); HT.Thích Thông Nhuận, Cố vấn BTS Phật giáo Q.Bình Thạnh; TT.Thích Tâm Chơn, Trưởng Ban BTS Phật giáo Q.Bình Thạnh; chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo quận; NT.Thích nữ Hải Thành, Cố vấn Phân ban Ni giới trung ương; NT.Thích nữ Từ Nhẫn, Phó trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM cùng chư tôn đức ni Phân ban Ni giới TP.HCM; chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện trong và ngoài quận Bình Thạnh cùng chư Phật tử gần xa.

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm

Tại buổi lễ, chư tôn đức tăng ni đã thành kính thắp hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố NT.Thích nữ Như Minh cao đăng Phật quốc, tái hiện ta bà, hóa độ chúng sanh.

Nhân dịp này, môn đồ đệ tử thiết lễ Trai tăng cúng dường lên chư tôn đức giáo phẩm để viên tròn hiếu sự.

Đại diện môn đồ pháp quyến tác bạch cúng dường

Tại trai đường, SC.Thích nữ Huệ Giác đại diện môn đồ đệ tử dâng lời tác bạch, hoài niệm những tháng ngày được thầy dạy dỗ và cùng thầy chung lo các Phật sự tại ni trường Dược Sư.

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ ban đạo từ

HT.Thích Nhật Hỷ thay mặt chư tôn đức chứng minh đã tán thán công đức cúng dường của môn đồ pháp quyến. Đồng thời, hòa thượng nhắc nhở ni chúng đệ tử phải nương theo công hạnh của ni trưởng.

Ban kinh sư thực hiện nghi thức cúng ngọ

Được biết, NT.Thích nữ Như Minh thế danh Lê Thị Xuân, sinh năm 1940, tại làng La Thọ, xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thuở ấu niên, được quy y với Đại lão Hòa thượng thượng Trí hạ Hữu, bậc danh Tăng thạc đức xứ Quảng, được ban cho pháp danh là Quảng Thúy. Sau đó, được gởi vào Dược Sư Ni trường thọ học và thế phát xuất gia với NT.Thích nữ Như Huệ, được ban pháp tự Như Minh, hiệu Nhật Trang, nối dòng thiền Lâm tế Gia phổ đời thứ 41.

Môn đồ đệ tử dâng phạn thực cúng dường Tôn sư

Ngoài thừa hành công tác Phật sự do thầy Bổn sư giao phó, Ni trưởng cũng đã kiến tạo chùa Linh Quang tại quê nhà, sau đó cúng dường cho chư Tăng trụ trì. Người trở về Ni trường Dược Sư để phụng sự đại chúng, trong vai trò người quản sự chốn già-lam. Được chư tôn đức Ni tương kính, chư vị Ni trẻ kính tin và tận tình phụ giúp, vì thế, Ni trưởng đã chu toàn sắp xếp trong ngoài mọi việc.

Những ngày cuối đời, Ni trưởng đã an trú trong pháp lạc và an nhiên đi vào cõi Tịnh vào lúc 2 giờ 30 ngày 13-8-2020 (24-6-Canh Tý), thọ 80 tuổi đời và trải qua 45 mùa an cư kiết hạ.

Lễ cúng dường trai tăng

Trước đó, ĐĐ.Thích Bửu Đăng, Phó Trưởng Ban BTS Phật giáo quận Bình Thạnh cùng chư tôn đức Ban Nghi lễ đã trang nghiêm thực hiện nghi thức cúng ngọ và tiến giác linh.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ban TT-TT PG Q.Bình Thạnh