Lễ An vị Đức Phật Bổn Sư Thích Ca tại chùa Thiền Tịnh

Chư tôn đức tặng quà chúc mừng trong Lễ An vị Đức Phật Bổn Sư tại chánh điện chùa Thiền Tịnh

29-03-2024

PGBT – Ngày 28-3-2024, tại chùa Thiền Tịnh (P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra Lễ an vị tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca tại chánh điện nhân ngày kỷ niệm khánh đản Đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

Video buổi lễ

Chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng chứng minh; Hòa thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài Q.Bình Thạnh cùng chư Phật tử gần xa tham dự.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng cử hành nghi thức sái tịnh

Tại buổi lễ, chư vị giáo phẩm đã niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, cử hành nghi thức sái tịnh an vị tôn tượng Đức Phật Bổn Sư. Hòa thượng Thích Giác Liêm xướng lễ, toàn thể hội chúng đồng trì tụng Đại bi, Thập chú, Bát-nhã tâm kinh hồi hướng cầu nguyện cho quốc thới dân an, thế giới hòa bình, Phật pháp xương minh.

Chư tôn đức Tăng Ni nhất tâm cầu nguyện

Sau đó, Ni sư Thích nữ Diệu Hoa, trụ trì chùa Thiền Tịnh đã tác bạch nêu quá trình hình thành, xây dựng chùa Thiền Tịnh. Chùa do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thành lập vào năm 1966 và trải qua 2 lần đại trùng tu vào năm 1991, 2008.

Tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca được làm bằng gỗ gỏ đỏ, cao 2,8m

Đến nay, chùa gần hoàn thành các hạng mục, thỉnh tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca được làm bằng gỗ gõ đỏ với chiều cao 2,8m tôn trí tại chánh điện để Phật tử về chiêm bái lễ lạy.

Ni sư Thích nữ Diệu Hoa, trụ trì chùa Thiền Tịnh tác bạch

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh tán thán công đức giữ gìn và phát triển ngôi chùa Thiền Tịnh của Ni sư Thích nữ Diệu Hoa. Nhân đây, Trưởng lão Hòa thượng cũng cầu chúc cho các hạng mục xây dựng còn lại của chùa sớm thành tựu, trở thành điểm tựa tâm linh cho thế hệ sau này.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh ban đạo từ

Một số hình ảnh tại buổi lễ: 

Quang cảnh buổi lễ   

Nguyên Tài – Ảnh: Thạnh Lê