Họp mặt đầu năm Lớp đào tạo Cao – Trung cấp giảng sư tại chùa Hòa Khánh

Chư tôn đức Ban tổ chức đào tạo Lớp Cao Trung cấp giảng sư tại buổi họp mặt sáng 22-2

22-02-2022

Sáng 22-2, Ban Hoằng pháp Trung ương đã tổ chức buổi họp mặt đầu năm Lớp đào tạo Cao – Trung cấp giảng sư tại chùa Hòa Khánh (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Họp mặt đầu năm Lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư tại chùa Hòa Khánh ảnh 1
Đại đức Thích Trí Huệ đại diện bộ phận văn phòng, Tăng Ni giảng sinh tác bạch khánh tuế đến chư tôn đức Ban Tổ chức đào tạo Cao Trung cấp giảng sư

Hòa thượng Thích Tấn Đạt, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Tổ chức đào tạo Cao – Trung cấp giảng sư; cùng chư tôn đức Ban Tổ chức, giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương và hơn 200 Tăng Ni sinh Cao – Trung cấp giảng sư khóa X, XI tham dự.

Tại buổi họp mặt, Đại đức Thích Trí Huệ, Phó Chánh Văn phòng Lớp đào tạo Cao – Trung cấp giảng sư đại diện chư văn phòng, cùng Tăng Ni giảng sinh tác bạch khánh tuế đến Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức đào tạo, cùng chư tôn đức giảng sư.

Họp mặt đầu năm Lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư tại chùa Hòa Khánh ảnh 2
Hòa thượng Thích Tấn Đạt ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Tấn Đạt ban lời đạo từ, bày tỏ niệm hoan hỷ trong ngày họp mặt đầu xuân khi có đông đủ Tăng Ni Lớp đào tạo Cao – Trung cấp giảng sư tham dự.

Hòa thượng cũng lưu ý đến chư tôn đức trong Ban Tổ chức đào tạo Lớp học phải tổ chức chương trình học phù hợp để Tăng Ni sinh sau thời gian nghỉ do dịch bệnh kéo dài, học đầy đủ tất cả các chương trình đã đề ra để đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định. Bên cạnh đó, Hòa thượng nhắc nhở nguyên tắc 5K để bảo đảm an toàn cho cá nhân và lớp học trong hoàn cảnh dịch bệnh hiện nay.

Tại buổi họp mặt đầu năm, chư tôn đức Lớp đào tạo Cao – Trung cấp giảng sư đã tặng lộc mừng năm mới đến Tăng Ni sinh tham dự.

Họp mặt đầu năm Lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư tại chùa Hòa Khánh ảnh 3
Tác bạch khánh tuế đến chư tôn đức

Họp mặt đầu năm Lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư tại chùa Hòa Khánh ảnh 4
Chư Tăng Ni khóa X, XI tham dự họp mặt

Họp mặt đầu năm Lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư tại chùa Hòa Khánh ảnh 5
Đại đức Thích Trí Huệ đại diện chư tôn đức dâng cúng dường đến chư tôn đức

Họp mặt đầu năm Lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư tại chùa Hòa Khánh ảnh 6
Lớp đào tạo Cao – Trung cấp giảng sư hiện đang chiêu sinh khóa XII (2022-2025) thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 30-3-2022

Họp mặt đầu năm Lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư tại chùa Hòa Khánh ảnh 7
Chư tôn đức tặng lộc đầu năm

Họp mặt đầu năm Lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư tại chùa Hòa Khánh ảnh 8
Tặng lộc đầu năm đến Tăng Ni giảng sinh Lớp Cao – Trung cấp giảng sư

Họp mặt đầu năm Lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư tại chùa Hòa Khánh ảnh 9
Đại đức Thích Trí Huệ sinh hoạt đầu năm với Tăng Ni sinh