GHPGVN Q.Bình Thạnh phổ biến kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ PL: 2566 – DL: 2022

21-04-2022

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

QUẬN BÌNH THẠNH

BAN TRỊ SỰ

Số:   026 / KHPĐ-BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bình Thạnh, ngày 12 tháng 04 năm 2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2566

CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN BÌNH THẠNH

Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tăng Ni, Phật tử trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Ngày đản sinh của Đức Phật đã được Liên hợp quốc tổ chức hàng năm là lễ hội tôn giáo thế giới nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo vì hòa bình cho nhân loại.

Thực hiện theo kế hoạch: 077/KH.BTS ngày 04  tháng 4 năm 2022 của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp.Hồ Chí Minh, sẽ tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm lần thứ 2646 năm, ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đản sinh (2646 – 80 = 2566) trong tinh thần ý nghĩa “Từ Bi-Trí Tuệ” của Đức Phật.

Thực hiện tinh thần phiên họp ngày 16/04/2022 của Ban Trị sự cùng các ngành chức năng của quận về việc thông qua kế hoạch Đại Lễ Phật Đản PL.2566 – DL.2022 tại quận Bình Thạnh, trong bối cảnh toàn xã hội luôn luôn phải đề cao tinh thần phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nay, Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh thiết lập kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2566 cụ thể như sau:

I. BAN CHỨNG MINH:

– Hòa thượng THÍCH GIÁC TƯỜNG – Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN.

– Hoà thượng THÍCH NHƯ NIỆM – Uỷ viên Thường trực HĐCM GHPGVN, chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp.HCM.

– Hòa thượng THÍCH THIỆN PHÁP – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TW GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh.

– Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh.

– Hòa thượng THÍCH MINH GIÁC – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Uỷ viên thường trực Phật giáo Tp.HCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh.

– Hòa thượng THÍCH TỊNH GIÁC – Uỷ viên thường trực Ban Nghi lễ TW GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh.

– Hòa thượng THÍCH TẤN ĐẠT – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TW GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh.

II. BAN CỐ VẤN:

Hòa thượng THÍCH THÔNG NHUẬN

Thượng tọa THÍCH TÂM ĐĂNG

Thượng tọa THÍCH MINH LỘC

III. BAN TỔ CHỨC:

Trưởng Ban :Thượng tọa THÍCH TÂM CHƠN

Phó Ban : Thượng tọa THÍCH THIỆN MẪN (thường trực),

Đại đức THÍCH BỬU ĐĂNG,

Ni trưởng  THÍCH NỮ NHƯ TRÍ

Ủy viên:

 • Thượng tọa THÍCH THIỆN AN
 • Thượng toạ THÍCH CHÁNH LỘC
 • Đại đức THÍCH TÂM TIẾN
 • Đại đức THÍCH MINH PHÚ

Thư ký      :      Thượng tọa THÍCH QUẢNG PHÁP

Phó thư ký:     Đại đức THÍCH NHUẬN TỪ

Đại đức THÍCH TỊNH ĐỨC

Đại đức THÍCH NGUYÊN TÀI

Tài chánh:       Ni sư THÍCH NỮ NHƯ TRÍ

Thủ quỹ:          Sư cô THÍCH NỮ TÂM NGỘ

IV. CÁC TIỂU BAN:

 1. Tiu ban tiếp tân:

Trưởng ban:  Thượng tọa THÍCH THIỆN AN

Ủy viên:

–  Thượng tọa THÍCH CHÚC THÔNG

–  Thượng tọa THÍCH CHÁNH LỘC

–  Đại đức THÍCH BỬU HIỀN

–  Đại đức THÍCH THỊ NHÂN

–  Đại đức THÍCH THỊ PHÁP

–           Ni sư THÍCH NỮ NHƯ GIÁC

–           Ni sư THÍCH NỮ NHƯ TRÍ

–           Ni sư THÍCH NỮ NHƯ NGUYÊN

–           Ni sư THÍCH NỮ THANH AN

–           Ni sư THÍCH NỮ DIỆU HOA

 1. Tiu ban nghi l:

Trưởng ban:                       Hòa thượng THÍCH TỊNH GIÁC

Ủy viên:                               Thượng toạ THÍCH CHÚC THÔNG

 1. Tiu ban xướng ngôn: Đại đức THÍCH TỊNH ĐỨC

Đại đức THÍCH MINH LỘC

 1. Tiu ban thiết trí l đài:
 2. TT. Thích Thiện Mẫn, ĐĐ. Thích Bửu Đăng, Ban Thư ký Ban Trị sự phối hợp cùng với Ni sư Thích nữ Huệ Dâng (Trưởng ban Văn hóa), Và chư ni chùa Dược Sư, chùa Long Phước, chùa Liên Hoa…
 3. Tiu ban trt t: Thượng tọa THÍCH PHƯỚC HIỀN

       Phật tử chùa Dược Sư và Đội Dân phòng phường 11

 1. Tiu ban âm thanh: Phật tử Minh Trí
 2. Tiu ban hương đăng, chung c: Chư Tăng Chùa Long Vân
 3. Tiu ban dn thnh: Chư Tăng Chùa Bửu Liên
 4. Tiu ban dâng hoa: Đạo tràng chùa Long Phước
 5. Tiu ban trà nước: Ni sư Thích nữ Như Trí, Ni sư Thích nữ Thanh An và chư Ni chùa Dược Sư, chùa Phổ Đà, chùa Liên Hoa.

V. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC:

+ Địa điểm: chùa Dược Sư, số 464 Lê Quang Định, P.11, Quận Bình Thạnh.

+ Thời gian: 06 giờ sáng, thứ bảy 14/5/2022 (nhằm ngày 14/4/Nhâm Dần)

*Lưu ý: suốt thời gian cử hành lễ, chư Tôn đức Tăng – Ni mặc y hậu, Phật tử mặc áo tràng trang nghiêm.

Thành phần: Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN trong quận, Đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp.HCM, đại diện chính quyền Thành phố, lãnh đạo Quận Ủy,  UBND, UBMTTQ, Phòng Nội vụ, Công an quận và phường sở tại, Chủ tịch Mặt trận 20 phường, Trụ trì và Tăng Ni, Phật tử các tự viện trong địa bàn quận, báo Giác Ngộ, Bản tin Gia định v.v… dự kiến số lượng tham dự lễ khoảng 150 đến 250 vị.

Chương trình chi tiết:

+Phân công cụ th:

-Tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN (cung thỉnh một vị trong Ban Chứng minh)

-Tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2566 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN (Thượng toạ Thích Tâm Chơn)

-Soạn thư mời và in ấn : Đại đức Thích Tịnh Đức, ĐĐ.Thích Nguyên Tài.

-Thư  mời Lãnh đạo GH TW, BTS GHPGVN TP.HCM và các cơ quan nhà nước (TT. Thích Quảng Pháp đảm trách đi mời)

-Thư  mời các Tự Viện và Báo Giác ngộ (ĐĐ.Thích Tịnh Đức, ĐĐ. Thích Nguyên Tựu, ĐĐ. Thích Nguyên Tài , ĐĐ. Thích Minh Lộc và NS.Thích Nữ Như Trí đảm trách đi mời)

– Lên kế hoạch số lượng Phật tử tham dự  (các Tự viện): TT.Thích Quảng Pháp.

Chương trình cử hành Đại lễ Phật Đản:

 1. Cung thỉnh chư Tôn đức giáo phẩm, quý Quan khách quang lâm lễ đài.
 2. Niệm Phật cầu gia hộ.
 3. Lễ chào Quốc kỳ – Đạo kỳ.
 4. Một phút nhập Từ bi quán.
 5. Tuyên bố lý do, thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự.
 6. Dâng hoa kính mừng Phật đản.
 7. Tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN.
 8. Tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2566 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.
 9. Tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản.
 10. Phát biểu của Lãnh đạo Chính quyền quận Bình Thạnh.
 11. Cử hành nghi lễ cúng dường Phật đản PL.2566.

+ Cử ba hồi chuông trống Bát nhã rước lễ Đản sanh.

     + Niệm hương.

     + Nghi thức tụng niệm kính mừng Phật đản.

     + Lời cảm tạ của Ban Tổ chức.

     + Hồi hướng, hoàn mãn.

+Phân công tổ chức và biện pháp thực hiện:

1/ Thành phần Ban chứng minh, Ban tổ chức và các Tiểu ban phục vụ: như kế hoạch số: 026/KHPĐ/BTS.

2/ Đối với các Tự viện:

– Trang trí tại cơ sở thật trang nghiêm, treo biểu ngữ, đèn hoa tại cơ sở.

– Thiết lập vườn Lâm Tỳ ni tại cơ sở.

– Vận động Tăng Ni và Phật tử dự lễ đài chính tại Thành phố và quận.

– Phổ biến và khuyến khích Phật tử treo cờ Phật giáo, cờ Tổ quốc, đèn hoa tại tư gia.

3/ Ban tổ chức Lễ và các Tiểu ban phục vụ có trách nhiệm:

– Chuẩn bị lực lượng, nội dung, tập dượt các công việc của từng Tiểu ban như đã phân công và liên hệ với các cơ quan chức năng để được hỗ trợ, giúp đỡ.

– Lên danh sách đại biểu tham dự và thành phần khách mời.

– Thiết kế tổng thể và trang trí sân khấu lễ đài.

– Thiết kế âm thanh ánh sáng trên lễ đài chính.

– Phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy quanh lễ đài chính.

4/ Đề xuất UBND, UBMTTQ, Phòng Nội vụ, Công an quận hỗ trợ giúp đỡ Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh một số mặt như sau:

+ Giúp cho Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh có được nguồn điện ổn định tại khu vực lễ đài trong thời gian cử hành lễ.

+ Hỗ trợ xung quanh khu vực lễ đài và công tác bảo vệ địa điểm lễ đài trong suốt thời gian tổ chức lễ.

+ Buồng khử, nước sát khuẩn và khẩu trang. (Thích ứng, an toàn, linh hoạt)

Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh rất mong chư Tôn đức Tăng – Ni, Phật tử các Tự viện trên địa bàn quận tập trung công sức, trí tuệ để đóng góp cho chương trình Đại lễ Phật đản được thành tựu viên mãn.

Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh cũng rất mong lãnh đạo Quận ủy, UBND, UBMTTQ, Phòng Nội vụ, Công an quận và các ngành chức năng cho phép và hỗ trợ Ban Trị sự chúng tôi Tổ chức Đại lễ Phật đản năm nay.

Đặc biệt, để đảm bảo sức khỏe cho từng cá nhân, không làm ảnh hưởng việc lây nhiễm bệnh trong cộng đồng, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản quận Bình Thạnh đề nghị mỗi thành viên trong Ban Tổ chức, Tăng Ni, Phật tử, tín đồ, đồng bào các giới v.v… phải nêu cao ý thức công tác phòng chống dịch Covid-19 (5K) trong quá trình tổ chức hoặc tham gia các sự kiện Đại lễ Phật đản PL:2566.

– Đúng 04 giờ 00 sáng, ngày rằm tháng 4 (Âm lịch), tất cả các Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường trên toàn quận, đồng loạt trang nghiêm cử 3 hồi chuông trống Bát nhã rước lễ Đản sanh.

– Từ 05 giờ 00 sáng, ngày rằm tháng 4 (Âm lịch), chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử quận Bình Thạnh tập trung về Lễ đài chính của Giáo hội Phật giáo Thành phố tại Việt Nam Quốc Tự để tham dự Đại lễ Phật đản PL.2566 được chính thức cử hành vào lúc 06 giờ 00 sáng cùng ngày.

Năm nay, Ban Trị sự GHPGVN Tp.Hồ Chí Minh không tổ chức diễu hành xe hoa. Vì thế Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh cũng không làm xe hoa và diễu hành xe hoa trong quận.

V.CÁC BIỂU NGỮ TRANG TRÍ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN: 

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2566

(BTS sẽ gửi File mẫu chung lên Group Zalo “Phật Giáo Quận Bình Thạnh” để các tự viện làm theo mẫu, kích thước mẫu thay đổi tùy theo tình hình của các cơ sở)

ĐOÀN KẾT HÒA HỢP, TRƯỞNG DƯỠNG ĐẠO TÂM, TRANG NGHIÊM GIÁO HỘI

 

PHỤC VỤ CHÚNG SANH LÀ THIẾT THỰC CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT

 *Lưu ý: Để việc treo cờ được trang nghiêm và đúng chuẩn (từ mặt chính diện trụ sở và lễ đài chính nhìn ra):

– Cờ Tổ quốc treo bên phải, cờ Phật giáo treo bên trái.

– Cờ Tổ quốc lớn hơn cờ Phật giáo từ 01- 02 cm.

– Dâng hương tưởng niệm tại Đài Liệt sỹ: 6 giờ sáng thứ sáu, ngày 13/5/2022 (nhằm ngày 13/4/Nhâm Dần). Thành phần: Toàn Ban Trị sự GHPGVN quận, chư Tăng và Phật tử chùa Thiên Hưng, Chơn Đức Thiền Viện, chùa Bửu Liên, Tịnh xá Đại Giác… Số lượng: 60 -70 vị.

Về An cư Kiết hạ.

 • Chư Đại đức Tăng trong quận Bố tát tập trung tại chùa Bửu Liên, P.25.
 • Thời gian: 07 giờ sáng thứ năm, ngày 16/4/Nhâm Dần, làm lễ Đối thú An cư.
 • Đại diện chư Tôn đức Ni các điểm An cư tại chỗ qua đại Tăng cầu giáo giới thời gian và địa điểm nêu trên.
 • Chư Ni trong quận không có điểm An cư Kiết hạ tại chỗ đến chùa Dược Sư Phường 11 để Bố tát và đi quá đường nữa tháng 1 kỳ.
 • Thời gian An cư phải đủ 90 ngày theo Luật Phật chế định. Đối với Phật giáo Bắc tông và Hệ phái Khất sĩ, thời gian An cư bắt đầu vào ngày 16/4/ÂL, kết thúc ngày 16/7/ÂL. Đối với Phật giáo Nam tông, thời gian An cư sẽ bắt đầu ngày 15/6 ÂL, kết thúc vào ngày 15/9/ÂL.
 • Trong mùa An cư, tất cả các Viện/Trường/Lớp Phật học tại Tp.Hồ Chí Minh đều tạm ngưng sinh hoạt để Tăng /Ni sinh tập trung tại một trú xứ hoặc trở về địa phương Kiết hạ An cư, thúc liễm thân tâm, tu bồi giới đức (ngoại trừ những khóa học bồi dưỡng riêng biệt do Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tổ chức).
 • Có 3 phương thức An cư: (tác pháp An cư, đối thú An cư, tâm niệm An cư).
 • Thời gian xin phép An cư: Các điểm đăng ký An cư phải làm thủ tục xin phép như mọi năm và gởi về Ban Trị sư quận trước ngày 27/3/ÂL. Sau khi công tác An cư đã ổn định các điểm An cư lập danh sách gởi về Ban Trị sự Phật giáo quận trước ngày 25/4/ÂL để Ban Trị sự tổng hợp gởi lên Ban Tăng sự Phật giáo Thành phố.

*Trường hạ tập trung hoặc tại chỗ lập danh sách hành giả An cư theo mẫu lý lịch trích ngang: Họ tên, pháp danh, ngày và nơi sinh, Thường trú và tạm trú, phẩm vị, chức vụ trong Giáo hội: Ban Chức sự, chương trình tu học.

Ban Tổ chức các Trường hạ tập trung hoặc tại chỗ có nhu cầu thỉnh giảng sư về giảng tại đạo tràng của mình thì phải liên hệ Ban Giảng Huấn của BCĐ – ACKH Phật giáo Thành phố để sắp xếp, cung thỉnh Giảng sư cùng thống nhất chương trình giảng dạy đã được đề ra.

Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh rất mong chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và Phật tử các cơ sở Tự viện trên địa bàn quận vân tập về Lễ đài tập trung của GHPGVN quận để tham dự Đại lễ đúng thời gian như chương trình đã quy định, phát tâm cúng dường công đức, trí tuệ vào công tác tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2566 tại quận nhà được thành tựu viên mãn.

Vận động tài chánh: Đại lễ Phật đản PL:2566, Đại hội Đại biểu Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ 2022 – 2027, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì Biển đảo quê hương, vì Tuyến đầu Tổ quốc”.

Kính chúc chư Tôn đức Giáo phẩm, Tăng Ni, Phật tử cùng quý cơ quan ban ngành một mùa Phật đản vô lượng an lạc trong ánh hào quang của Đức Phật và thành tựu các Phật sự.

Nơi nhận:

–    Văn phòng BTS/PG/TP.HCM.

–     UBND,UBMTTQVN,BTG,CA–Q.BT

                  “để biết và giúp đỡ”. 

–    Thành viên trong Kế hoạch và trụ trì các Tự viện.                                        

                  “để biết & thực hiện”.

–         Lưu VP.                                      

TM.THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

Trưởng Ban

(đã ký và đóng dấu)

Thượng tọa Thích Tâm Chơn