CHÙA THIÊN SƠN

10-12-2021

CHÙA THIÊN SƠN

Địa chỉ: 147/3 Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh

Hệ Phái: Bắc tông

Năm thành lập: 1970

Năm trùng tu: 1996

Người sáng lập: Sư Hà Tịnh Khẩu

Trụ trì tiền nhiệm: HT.Thích Tâm Tựu

Quản sự hiện nay: ĐĐ.Thích Đồng Nhất

Chùa phát cơm từ thiện ngày 1 và 15 (ÂL) hằng tháng.

Ngày Húy kỵ:  22/3 (ÂL) giỗ SB.Thích Nữ Như Ngọc, 22/6 (ÂL) giỗ HT.Thích Tâm Tựu