CHÙA THIÊN HƯNG

10-12-2021

CHÙA THIÊN HƯNG

Địa chỉ: 71 Vạn Kiếp, Phường 3, quận Bình Thạnh

Hệ Phái: Bắc tông

Năm thành lập: 1953

Năm trùng tu:  1969

Người sáng lập: HT.Thích Pháp Âm

Trụ trì tiền nhiệm: HT.Thích Thiện Phước

Trụ trì đương nhiệm: TT.Thích Thiện An

Chùa tích cực tham gia các chương trình từ thiện.

Ngày Húy kỵ: 24/1 (ÂL) Giỗ HT.Thích Pháp Âm, 19/7 (ÂL) giỗ HT.Thích Thiện Phước