CHÙA TẬP THÀNH

10-12-2021

CHÙA TẬP THÀNH

Địa chỉ: 133 Ngô Đức Kế, Phường 12, quận Bình Thạnh

Hệ Phái: Bắc tông

Năm thành lập: 1925

Năm trùng tu: 1969

Người sáng lập: Cư sĩ Nguyễn Văn Biện

Trụ trì tiền nhiệm: ĐĐ.Thích Chơn Giác, TT.Thích Bát Nhã,ĐĐ.Thích Nguyên Lai, TT.Thích Như Hải, HT.Thích Thông Thắng

Quản sự hiện nay: ĐĐ.Thích Đồng Trực

Chùa có đạo tràng tụng kinh ngày 1 và 15 hằng tháng.

Ngày Húy kỵ:  29/7 (ÂL) giỗ tổ, 25/3 giỗ HT.Thích Thông Thắng