CHÙA LINH QUANG

10-12-2021

CHÙA LINH QUANG

Địa chỉ: 22 Nguyễn Trung Trực, Phường 5, quận Bình Thạnh

Điện thoại:  028 3841 3149

Hệ Phái: Bắc tông

Năm thành lập: 1982

Năm trùng tu: 2005

Người sáng lập: NT.Thích nữ Như Châu

Trụ trì tiền nhiệm: NT.Thích nữ Như Châu (Viện chủ)

Trụ trì đương nhiệm: TT.Thích Đạt Đức

Chùa tham gia sinh hoạt tôn giáo thuần túy tại địa phương.

Ngày Húy kỵ: 8/7 ÂL giỗ HT.Thích Mật Nguyện