CHÙA LINH CHÂU

10-12-2021

CHÙA LINH CHÂU

Địa chỉ: 55 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, quận Bình Thạnh

Hệ Phái: Bắc tông

Năm thành lập: 1969

Năm trùng tu: 2005

Người sáng lập: HT.Thích Giác Điền

Trụ trì đương nhiệm: ĐĐ.Thích Chơn Tâm

Chùa tham gia sinh hoạt tôn giáo thuần túy tại địa phương.

Ngày Húy kỵ: 25/4 (ÂL) giỗ HT.Thích Giác Điền