CHÙA LIÊN ỨNG

10-12-2021

CHÙA LIÊN ỨNG

Địa chỉ: 482/76 Lê Quang Định, Phường 11, quận Bình Thạnh

Hệ Phái: Bắc tông

Năm thành lập: 1972

Năm trùng tu: 2003

Người sáng lập: Hội Đình Liên Ứng

Trụ trì tiền nhiệm: TT.Thích Như Tại

Trụ trì đương nhiệm: ĐĐ.Thích Bửu Hiền

Chùa tham gia sinh hoạt tôn giáo thuần túy tại địa phương.

Ngày Húy kỵ: 01/8 ÂL giỗ cố TT.Thích Như Tại