CHÙA DƯỢC SƯ

10-12-2021

CHÙA DƯỢC SƯ

Địa chỉ: 464 Lê Quang Định. Phường 11, quận Bình Thạnh

Điện thoại: 028 515 0648

Hệ Phái: Bắc tông

Năm thành lập: 1930

Năm trùng tu: 1952, 1993

Người sáng lập: HT.Chánh Tạo và Hội Phụ nữ Phật tử

Trụ trì tiền nhiệm: HT.Thích Thiện Hòa, SB.Liễu Tánh, SB.Như Hoa, SB.Như Huệ, SB.Như Chí, SB.Như Nhàn, SB.Bửu Thanh, SB.Như Thuần, SB.Như Hòa, SB.Như Bổn, SB.Như Chiếu, NT.Thích nữ Như Đức

Trụ trì đương nhiệm: NT.Thích nữ Như Trí

Chùa là điểm an cư tập trung cho chư ni quận nhà, trên 100 chúng ni đang tu học, có phòng phát hành kinh sách, phòng may, phòng nhang. Ngoài ra, chùa có khóa tu Bát quan trai hai kỳ vào ngày 15 và 30 ÂL hằng tháng, lớp dạy giáo lý ngày thứ 4 hằng tuần.

Ngày Húy kỵ: 18/3 (ÂL) giỗ TT.Thích Minh Phát, 4/12 (ÂL) giỗ NT.Thích nữ Như Đức.