Chùa Dược Sư trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan, dâng cúng pháp y

Lễ Vu lan, dâng cúng pháp y tại chùa Dược Sư

13-08-2022

PGBT – Ngày 12/08/2022 (nhằm 15/7/Nhâm Dần) chùa Dược Sư (P.11, Q.Bình Thạnh) đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan – Báo hiếu và dâng pháp y.

Chư tôn đức ni ban chức sự trường hạ chùa Dược Sư

Chứng minh buổi lễ có chư tôn đức ni Ban chức sự trường hạ và hơn 100 hành giả an cư tại trường hạ chùa Dược Sư cùng đông đảo Phật tử về tham dự.

Trì tụng kinh Vu lan

Tại buổi lễ, chư tôn đức ni cùng Phật tử đã đồng tụng thời kinh Vu lan báo hiếu cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ siêu sinh tịnh độ.

Nghi thức cài bông hồng

Sau đó, đại diện Phật tử đã dâng lời tác bạch cúng dường, ôn lại đạo hiếu bổn phận làm con, thể hiện tinh thần “tri ân báo ân” đối với đấng sinh thành qua những hành động thiết thực trong mùa Vu Lan.

Phật tử tác bạch cúng dường

Ban đạo từ , NT.Thích nữ Như Tịnh nói về truyền thống an cư kiết hạ của Tăng-Ni, cũng từ điểm khởi đầu đó mà hôm nay có ngày lễ Vu Lan, ngày chư Tăng tự tứ. Đồng thời, Ni trưởng nhắc nhở hàng Phật tử nương theo tấm gương hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên, để thể hiện tinh thần báo ân báo hiếu đối với đấng sanh thành.

NT.Thích nữ Như Tịnh ban đạo từ
Chư Phật tử dâng cúng pháp y
Quang cảnh buổi lễ

Ban TT-TT PG Q.Bình Thạnh