CHÙA CHƯỞNG ĐỨC

10-12-2021

CHÙA CHƯỞNG ĐỨC

Địa chỉ: 101 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, quận Bình Thạnh

Hệ Phái: Bắc tông

Năm thành lập: 17/02/1948

Năm trùng tu: 1970, 1986, 2020

Người sáng lập: Hoà thượng Thích Thiện Hưng

Trụ trì tiền nhiệm: Tỳ kheo ni Thích nữ Diệu trang, TT.Thích Phước Lành

Trụ trì đương nhiệm: ĐĐ.Thích Phước Hiền

Ngày Húy kỵ: 9/1 (ÂL) giỗ TT.Thích Phước Lành

Hằng tháng, chùa tổ chức nhiều đạo tràng trì tụng kinh vào ngày 8,9,18,19,24.