Chư Tăng tịnh xá Trung Tâm thắp hoa đăng mừng ngày Bồ-tát Quán Thế Âm thành đạo

Chư Tăng tịnh xá Trung Tâm thắp hoa đăng, kinh hành, đồng niệm danh hiệu Đức Bồ-tát Quán Thế Âm

18-07-2022

Tối 17-7 (19-6-Nhâm Dần), chư Tăng tịnh xá Trung Tâm (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm thành đạo và tưởng niệm lần thứ 7 ngày Đại lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên viên tịch.

Đồng tụng thời kinh Phổ Môn

Hòa thượng Minh Lộc, phó trụ trì tịnh xá đã hướng dẫn đại chúng đảnh lễ Tam bảo, trì tụng phẩm kinh Phổ Môn. Sau đó, Hòa thượng đã tiếp lửa từ bàn thờ Đức Bồ-tát Quán Thế Âm truyền đến chư Tăng, hàng Phật tử với ý nghĩa truyền đăng tục diệm, thắp sáng lòng từ bi, sự hỷ xả, tinh thần nhẫn nhục và hạnh nguyện vào đời bằng bi nguyện như 12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ-tát.

Truyền đăng

Trong không khí thiêng liêng và trầm mặc, đại chúng đã cùng nhất tâm quy hướng lễ đài để dành những phút tưởng niệm về cuộc đời và đạo nghiệp của cố Hòa thượng Thích Giác Nhiên về sự tinh cần tu tập, dấn thân hành đạo, thuyết pháp độ sanh.

Di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên

Sau thời thiền tọa, Hòa thượng Minh Lộc cùng đại chúng hữu nhiễu bảo tháp, kinh hành và đồng hòa âm trì niệm hồng danh Bồ-tát Quán Thế Âm để góp phần hồi hướng phước lành, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và cùng nguyện cầu cho bản thân, gia đình sống an vui hạnh phúc trong chánh pháp.

Ban TT-TT Hệ phái/Giác Ngộ Online